Motul Vilube

 Motul Rubric HM

Shell Lubricants

Shell Heat Transfer Oil S2

Total Lubricants

Rubia TIR 6400

Castrol Bp

Castrol Hyspin AWS

Shell Lubricants

Shell Morlina S2 B

Shell Lubricants

Shell Telus S2 MX

Shell Lubricants

Shell Omala S4 GX

SINCE 2017

Bằng lời hứa và sự cam kết của người sáng lập DOBA ” Người tốt – Việc làm tốt – Sản phẩm tốt ” DOBA đang ngày càng phát triển tốt hơn và tiếp tục nâng cao danh tiếng trong nhiều năm tới. Chúng tôi tự tin & sẵn sàng cho những công việc, những kế hoạch của DOBA.

Hãy tin vào DOBA !

SINCE 2017

Bằng lời hứa và sự cam kết của người sáng lập DOBA ” Người tốt – Việc làm tốt – Sản phẩm tốt ” DOBA đang ngày càng phát triển tốt hơn và tiếp tục nâng cao danh tiếng trong nhiều năm tới. Chúng tôi tự tin & sẵn sàng cho những công việc, những kế hoạch của DOBA.

Hãy tin vào DOBA !

Total Lubricants

Rubia TIR 6400

Shell Lubricants

Shell Heat Transfer Oil S2

Shell Lubricants

Shell Morlina S2 B

Shell Lubricants

Shell Omala S4 GX

Shell Lubricants

Shell Omala S2 G

Shell Lubricants

Shell Rimula R4 X

Motul Vilube

 Motul Rubric HM

Castrol Bp

Castrol Hyspin AWS

Shell Lubricants

Shell Telus S2 MX