Tiêu chuẩn API: CK-4 và FA-4

Bài viết uy tín

Tại cuộc họp tuần trước của API ở San Antonio, Texas, kết quả bỏ phiếu được công bố để áp dụng chính thức các loại dầu nhờn động cơ hạng nặng mới là API CK-4 và FA-4 trước đây được gọi là PC-11, đã được phát triển từ năm 2011.

API: CK-4 là loại dầu vượt quá các tiêu chuẩn hiệu năng của API: CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4 và CH-4. Khi sử dụng dầu động cơ API CK-4 cho nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn 15 ppm, cần tham khảo ý kiến khuyến nghị của các nhà sản xuất động cơ trong khoảng thời gian bảo hành.

API: FA-4 là các loại dầu đa cấp SAE W-30 với công thức pha chế đặc biệt để sử dụng trong động cơ Diesel 4 thì tốc độ cao thiết kế từ năm 2017 để đáp ứng tiêu chuẩn khí nhà kính (GHG) phát thải trên đường cao tốc. Sử dụng cho động cơ sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh nhỏ hơn 15 ppm (0.0015% tính theo trọng lượng). Tham khảo khuyến nghị nhà sản xuất động cơ liên quan đến khả năng tương thích với các loại dầu khác khi đưa vào sử dụng.

Nguồn tin của chúng tôi cho biết, đối với các kết quả thử nghiệm trên động cơ Volvo T-13 cho quá trình oxy hóa và ăn mòn chì vẫn đang được giữ bí mật và sẽ được công bố sau khi các thành viên API xem xét và bỏ phiếu kín.


ĐẶNG VĂN DŨNG │ Chuyên gia dầu nhớt

[Hotline]  : 0945.435.535

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *